Gıda Mühendisliği Nedir?

Gıda Mühendisliği Bölümü fizik, kimya, biyoloji, matematik, mikrobiyoloji ve beslenme gibi bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda mühendisinin temel görevleri beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıda üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak ve gıda çeşitliliğini arttırmaktır.


Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 1981 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. İlk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümüdür. Daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiş ve 1993 yılından itibaren Gıda Mühendisliği Bölümü adını almıştır.

Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşan bölümde 4 Profesör, 7 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, doktorasına devam eden 6 Araştırma Görevlisi mevcuttur.


 • ISO
  Müdek
  Erasmus
  Bologna
 • GMO
  GTHB
  Tübitak
  FAO
 • Uzimed
  ULUGIDA Uluda Gda Topluluu

Duyurular

Dosyalar

Laboratuvar Güvenliği

Bölümümüz laboratuvar güvenliği el kitabı.

Bitirme Çalışması

Bitirme çalışması yazım kılavuzu.

Staj Yönergesi

Ziraat Fakültesi staj yönergesi.

Galeri